Skördeanalyser 2023

Detta blir den sista uppdateringen för året då vi nått 85%-90% av förväntad skörd. Nedan visas våra sorteringsprovers kvalitetssiffror.

Falltalen i råg och vete har stor spridning med fallande värden efter regnen. Viss förekomst av grodda kärnor samt även en del grönskott i främst vårgrödorna. Höga proteinnivåer i Maltkorn.

Generellt höga vattenhalter och en del småkorniga prover. Värden med ”#DIVISION/0!” gäller falltal Råg, då stort antal groddar gör att de går till foder direkt och har ej mätvärde.

En kvalitetsäkringsrevision utfördes 2023-08-24 i Västerstad av extern part i syfte att säkerställa att våra sorterings och avräkningsprover görs på ett rätt och representativt sätt. Revisionen gick väldigt bra och blev helt utan anmärkningar. Vi gör alla avräkningsprover i egen regi förutom maltkorn och raps som görs av extern part pga dess mer komplexa innehåll.

Mvh

Labbet på Hörby Lantmän

Data from 2023-07-29 per 2023-08-25, tom kl 07:00

Spannmål/Gröda Adress/Ort Datum Medel av Vattenhalt Medel av Protein Medel av Rymdvikt Medel av Falltal
Vårvete Holmby 22-aug          20,0      17,5    702,3             147,0
  Stavshult 24-aug          20,6      17,2    699,7             168,0
Kvarnvete Julius Backagården 16-aug          16,8      12,2    771,7             263,0
    15-aug          16,4      12,0    765,0             238,0
  Bjärsjölagård 14-aug             167,0
  Farboret 24-aug          17,4      12,6    750,0             206,0
    17-aug          15,6      12,9    758,9             222,0
    16-aug          17,5      13,0    752,5             214,0
  Fogdarp 22-aug          21,4      13,1    662,0             161,0
    21-aug          18,9      13,1    693,5             169,0
  Gummastorp 14-aug          16,3      12,9    742,1
  Hammarlunda 31-jul          18,7      13,4    759,0             295,0
    15-aug          16,4      11,4    753,9             218,0
    13-aug          16,1      12,2    754,9             244,0
  Harlösa 16-aug          19,1      12,4    735,0             262,0
    15-aug          15,9      12,4    742,8             268,5
    14-aug          18,1      12,9    732,0             224,0
    13-aug          21,5      12,7    718,9             243,5
  Hunneberga 18-aug             236,0
    17-aug          15,3      12,9    683,4             260,0
    14-aug          15,9      12,2    740,0             257,5
  Hörby 15-aug          15,4      13,1    697,6               94,0
    14-aug          18,4      12,4    748,2             257,0
    13-aug          17,0      12,6    738,0             162,0
    06-aug          20,0      13,6    760,3             313,0
  Höör 20-aug          15,9      12,5    737,3             252,0
    19-aug          18,0      13,8    726,6             189,0
    18-aug          15,6      14,2    752,0             204,0
  Klamby 24-aug          18,3      13,1    760,5             130,0
    20-aug          17,7      13,3    755,9             232,0
    18-aug          15,6      12,9    775,5             188,3
  Lillaröd 21-aug          19,5      12,9    677,0             235,0
  Lyby 15-aug          15,9      12,6    740,4             239,0
    14-aug          16,9      12,9    742,0             182,0
  Löberöd 19-aug          18,1      12,0    673,3             118,5
    17-aug          14,9      11,7    760,4             175,0
  Orås 12-aug          19,2      13,1    737,0             146,5
  Rolsberga 05-aug          22,2      13,7    706,4             289,0
  Råby 13-aug          19,8      13,3    715,0             194,6
    12-aug          16,4      12,9    746,6             265,0
  Sjöbo 18-aug          16,5      12,8    747,6             209,0
    16-aug          16,9      11,9    768,2             245,7
    15-aug          17,1      13,1    759,6             239,0
    14-aug          20,0      12,9    732,2             248,5
    13-aug          16,5      12,5    741,8             225,0
    12-aug          16,5      12,9    745,0             224,0
  Vollsjö 23-aug          18,3      13,5    716,8             196,0
    22-aug          18,9      12,3    751,1             235,0
    21-aug          20,4      13,1    680,0             113,0
    20-aug          17,3      13,5    755,4             181,5
    19-aug          15,4      13,7    782,4             220,0
    18-aug          16,2      12,7    780,8             219,0
    17-aug          16,1      12,8    761,1             243,5
    16-aug          17,7      12,8    756,8             195,0
    14-aug          18,9      12,3    740,4             217,0
    13-aug          16,9      11,6    735,3             145,0
    12-aug          21,4      12,0    717,7             212,0
    06-aug          19,1      11,8    764,0             329,0
  Äspinge 16-aug          19,8      14,2    750,3             220,0
    13-aug          22,4      14,1    704,7             232,0
    12-aug          20,7      13,6    754,0             291,0
  Östraby 18-aug          19,1      12,5    701,3             240,0
    17-aug          16,5      12,1    733,0             191,0
    14-aug          19,0      13,1    755,3             246,0
    12-aug          20,4      13,3    757,9             220,0
    06-aug          18,6      12,6    760,8             355,0
Kvarnvete Övrigt Askeröd 14-aug          15,5      11,8    702,8             149,0
    05-aug          18,9      11,6    709,9             234,7
    01-aug          16,6      12,0    699,5             117,0
  Boarp 23-aug          15,0      11,3    731,8             127,0
    18-aug          15,2      11,6    717,0             139,5
    17-aug          16,2      11,8    714,2             133,0
    16-aug          15,2      10,9    725,2               98,0
    14-aug          17,3      13,2    714,0             135,0
  Flyinge 16-aug          15,9      12,4    724,7             107,0
    14-aug          18,8      11,8    685,0             105,3
  Gummarp 17-aug          15,9      11,4    750,4             189,0
  Gummastorp 16-aug          16,1      11,4    748,5             185,3
  Hammarlunda 13-aug          16,8        9,6    761,3             200,0
    08-aug          17,2      12,2    772,0             345,0
  Harlösa 19-aug          16,6      11,8    723,4             207,0
    18-aug          15,6      11,2    729,0             214,0
    17-aug          16,3      10,8    724,4             259,0
    16-aug          16,2      12,2    717,7             221,0
    14-aug          18,7      13,4    697,1             146,0
    13-aug          16,0      12,5    690,9             165,0
    12-aug          17,1      12,5    690,0             144,0
    06-aug          16,1      12,2    694,1             289,0
  Harlösa 13-aug          16,2      12,7    702,6             138,0
  Hjularöd 29-jul          17,1      12,4    741,0             318,0
  Holmby 20-aug          16,7      12,3    721,1             115,0
  Hurva 16-aug          15,6      13,6    682,9               62,0
    15-aug          15,1      13,1    683,6               62,0
    13-aug          15,7      13,1    686,7               62,0
  Hörby 15-aug          16,3      12,3    698,4             133,2
    14-aug          20,0      12,7    697,7             142,5
    13-aug          18,2      13,0    752,2               99,0
    05-aug          11,8      13,0    717,0               88,0
  Lyby 16-aug          18,1      12,5    670,2               93,0
  Löberöd 19-aug          16,1      11,6    679,0             104,0
    17-aug          16,7      11,7    734,4             128,0
    16-aug          17,4      13,4    736,0             150,2
    15-aug          16,4      12,7    727,1
    06-aug          18,6      12,6    716,0             229,0
  Lövestad 22-aug          19,1      12,8    711,3             137,0
    20-aug          19,8      12,7    697,3             137,0
    19-aug          18,1      12,9    701,0               91,0
    16-aug          18,1      11,8    693,6             206,0
    15-aug          15,4      12,8    722,1             165,5
    14-aug          17,1      13,5    685,0             144,0
    06-aug          18,6      11,6    714,5
  Norrto 14-aug          16,5      13,0    692,9             122,0
  Oderup 18-aug          17,9      12,2    725,1             220,0
    16-aug          18,2      12,7    696,9             133,0
    15-aug          17,4      12,8    737,1             171,5
    14-aug          17,1      12,4    741,5             200,0
  Orås 18-aug
    15-aug          18,0      12,8    715,4               73,0
    14-aug          17,3      12,6    732,3               98,7
    13-aug          20,4      12,5    708,5             139,0
    12-aug          20,7      13,7    739,0             259,0
  Rolsberga 15-aug          15,7      12,6    700,2             124,0
  Råby 15-aug          18,0      12,8    711,9             158,0
    14-aug          17,8      12,2    674,0             161,8
    13-aug          16,9      13,2    715,2
  Sebbarp 17-aug          15,5      11,1    724,9             185,0
    16-aug          18,1      12,7    715,9
    15-aug          15,6      13,0    738,5             182,0
    14-aug          19,9      12,4    716,1             200,0
  Sjöbo 31-jul          16,0      10,7    794,0             320,0
    16-aug          16,6      12,9    740,3             292,5
    15-aug          16,3      13,0    739,4             235,5
    14-aug          18,0      12,6    730,9             134,4
    13-aug          14,8      12,3    701,6               68,0
    06-aug          17,2      10,9    750,0             351,0
  Snogerödsgård 16-aug          19,3      12,3    679,0               83,0
  Stavshult 17-aug          17,5      13,3    762,2             208,0
    16-aug          17,4      13,3    717,6             112,0
    15-aug          16,3      12,6    757,4             222,0
    14-aug          15,8      13,0    757,0             216,0
  Särsvile 14-aug          18,9      12,2    696,0             170,0
  Ulatofta 17-aug          16,9      10,6    702,3             170,0
    15-aug          16,4      12,2    737,5             152,3
  Vollsjö 31-jul          17,3      11,4    772,0
    30-jul          19,0      11,8    755,0             352,0
    17-aug          15,6      11,5    753,6             175,0
    16-aug          15,8      12,0    738,9             224,4
    15-aug          15,3      12,3    738,4             190,5
    14-aug          17,8      12,2    736,0             199,0
    13-aug          18,9      12,4    733,3             195,5
    06-aug          17,4      11,6    749,7             338,0
    05-aug          20,1      12,0    752,4             303,7
  Västerstad 30-jul          20,9      12,1    707,0             307,0
    23-aug          21,2      12,9    671,9             125,0
    19-aug          15,2      12,4    711,0
    17-aug          15,5      12,6    699,6             118,5
    16-aug          15,3      12,2    695,0             139,0
    15-aug          15,4      12,4    693,3             142,0
    11-aug          12,6      12,7    734,9
    10-aug          11,4      12,9    744,0
    09-aug          11,6      12,8    749,5
    05-aug          21,4      12,5    703,1             112,0
  Åkarp 16-aug          17,1      10,8    688,3               77,0
    15-aug          16,0      12,7    729,2               83,0
    12-aug          17,6      12,5    735,0             137,0
  Årröd 18-aug          17,2      12,2    757,2             221,0
    17-aug          16,5      12,1    771,1             110,0
    08-jun          20,5      12,8    724,9             242,0
  Östraby 24-aug          19,1      12,2    683,0             128,0
    17-aug             151,0
    14-aug          18,3      11,2    732,5             170,0
  Östra Sallerup 18-aug          17,3      13,0    729,0             119,0
    17-aug          18,0      12,4    709,4             171,0
Maltkorn Bjärsjölagård 12-aug          20,7      13,1    615,6
  Flyinge 16-aug          16,8      11,1    615,0
    14-aug          16,3      13,1    641,0
    13-aug          24,1      13,1    557,7
    01-aug          17,2      12,4    623,0
  Hammarlunda 06-aug          18,0      10,6    622,6
    05-aug          18,8      10,4    629,4
  Harlösa 16-aug          17,1      11,9
  Holmby 05-aug          19,6      11,4    634,8
    03-aug          22,0      12,0    635,0
  Hunneberga 05-aug          20,1      11,9    614,2
  Hurva 22-aug          19,3      12,9    622,0
  Hörby 14-aug          21,5      13,4
  Löberöd 31-jul          24,6      12,9    650,5
    29-jul          20,2      13,2
    16-aug          19,5      12,6    617,5
  Lövestad 29-jul          20,0      13,7
    06-aug          17,6      12,7    595,8
  Sjöbo 16-aug          19,3      13,5    590,7
    12-aug          18,4      13,3    604,7
    08-aug          16,5      11,3    612,0
  Ulatofta 13-aug      13,6
  Vollsjö 22-aug          16,7      14,1    608,0
    12-aug          24,4      12,3
  Västerstad 14-aug          21,9      13,2    545,0
  Årröd 12-aug      12,1
  Östraby 16-aug          21,2      13,8    561,9
    13-aug          20,6      13,5    605,7
Råg Askeröd 17-aug          15,9        8,1    716,1             103,0
    16-aug          16,6        8,8    715,9               79,3
    15-aug          15,9        9,2    718,6               71,3
    14-aug          21,3        9,5    684,2             143,5
    13-aug          22,4        8,5    677,5
    06-aug          18,4      10,0    712,5             132,0
    05-aug          24,3        8,0    681,3             221,0
  Attarp 14-aug          18,0        9,4    722,0 #DIVISION/0!
  Ekeröd 11-aug          29,5      10,3    618,8               73,0
    05-aug          25,4        9,7    676,1             150,0
  Eslöv 16-aug          18,2        9,6    695,6             102,0
    15-aug          16,9        9,0    716,1               85,0
  Farboret 19-aug          16,7        9,3    729,6               92,0
    18-aug          16,1        8,4    738,1               83,0
    17-aug          15,5        9,1    736,3             104,0
  Flyinge 31-jul          17,8        9,8    717,0
    15-aug          15,1        9,6    714,9               80,0
    11-aug          20,7        9,1    683,0             265,0
    06-aug          18,5        9,1    715,6
    05-aug          20,6        9,5    706,9             101,5
  Fogdarp 21-aug          16,1        9,5    706,0               96,0
    17-aug          16,1        9,7    711,1               98,0
  Fränninge 12-aug          26,2      10,3    663,0               84,0
    11-aug          24,4        9,9    678,1             138,5
  Gummarp 24-aug          19,3        9,2    665,4               87,0
  Hammarlunda 30-jul          18,1        7,1    725,0             285,5
  Harlösa 17-aug          15,1        7,9    735,3               84,0
    15-aug          16,3        8,6    700,2               91,0
    13-aug          16,0             118,0
    10-aug          15,9        8,1    715,0             332,0
    08-aug          16,9        7,8    715,4             242,0
    06-aug          18,5        9,0    702,1             174,0
  Holmby 29-jul             161,0
    20-jul          16,4    714,0             249,0
    13-aug          16,5        9,0    679,0             151,0
  Hunneberga 31-jul          17,5        9,4    686,0             280,0
    15-aug          16,9      10,0    689,9               76,0
    05-aug          19,4        8,8    695,7             194,0
  Hurva 08-aug          16,5        8,8    742,0             203,0
  Högseröd 14-aug          19,4        8,1    684,0 #DIVISION/0!
  Hörby 19-aug          16,1        9,6    722,0               74,0
    17-aug          15,7        8,6    725,6             110,8
    15-aug          17,2        8,5    721,2             100,0
    14-aug          19,3        8,8    706,7               90,3
    12-aug          21,4        9,9    703,0               83,0
    11-aug          18,6        8,7    702,0             201,0
    06-aug          18,0        9,1    709,0             224,0
  Höör 19-aug          14,7        9,4    706,8             107,0
    18-aug          15,4        8,5    718,2             103,0
    17-aug          16,0        8,2    718,7             123,5
    15-aug          16,3        8,3    719,2               91,3
    14-aug          19,0        8,5    708,5             141,3
    13-aug          17,9        8,9    698,6               69,0
  Klamby 18-aug          15,8        8,5    708,2               92,0
  Lillaröd 17-aug          15,6        7,8    711,0               90,0
  Lindhult 16-aug          16,4        8,5    717,3               89,0
  Lyby 14-aug          16,5        9,1    740,0               98,0
    12-aug          26,7        8,7    676,7             107,0
  Löberöd 23-aug          18,0        9,4    661,9               74,0
    20-aug          18,7        9,2    679,2               84,0
    17-aug          16,0        9,1    680,2               88,0
    16-aug          16,8        9,7    724,9               62,0
    15-aug          15,4        9,9    726,5               70,0
    14-aug          15,9      10,7    718,9 #DIVISION/0!
    13-aug          21,8        8,6    688,6             103,5
    06-aug          21,1        9,6    706,0             206,0
    05-aug          20,7        7,4    722,3             212,5
  Lövestad 15-aug               64,0
  Oderup 17-aug          16,6        9,2    722,3               93,3
    16-aug          17,8        9,0    710,9             103,0
    15-aug          16,3        8,2    716,5             105,5
  Orås 14-aug          17,8        9,4    691,3               81,0
    12-aug          20,8        8,8    688,0             130,0
  Pärup 18-aug          15,1        8,4    727,5               83,0
    17-aug          16,1        9,1    717,6               90,5
    16-aug          16,5        8,7    721,2             111,5
    12-aug          19,5               98,0
  Revinge 30-jul          19,4    714,0
  Romna 19-aug          15,9      10,2    709,6             101,0
    14-aug          19,9        8,8    709,7               91,0
  Rönås 09-aug          17,9        6,9    724,0             246,0
  Sebbarp 14-aug          16,4      10,6    721,0               63,0
    13-aug          18,2        8,7    718,8               69,0
  Snogeröd 14-aug          20,2        8,0    688,9               93,2
  Tolånga 14-aug          15,9        9,1    710,6               88,0
  Ulatofta 12-aug          22,8      10,7    680,6
    06-aug          19,8      10,4    708,0             103,0
    05-aug          21,6      10,1    707,7             101,8
  Vollsjö 17-aug          16,3        8,4    705,4               77,7
    15-aug          17,3        7,7    702,1             115,5
    13-aug          19,6      10,1    704,2               97,0
    12-aug          23,8      10,2    682,4               85,7
    08-aug          18,2        6,7    723,7             233,0
  Västerstad 16-aug          16,5        9,0    708,9             108,0
    15-aug          16,3        9,1    715,6             111,0
    14-aug          20,2             103,0
    13-aug          10,4        8,4    730,0
    08-aug          21,3      10,1    714,0
    05-aug          21,5        8,9    709,4             187,5
  Äspinge 16-aug          15,9        9,2    731,7               79,0
    14-aug          20,2        9,3    708,7               97,0
  Östraby 17-aug          16,9        8,1    716,0             118,0
    15-aug          15,6        8,2    715,4             119,0
    14-aug          23,6        9,5    653,3               62,0
    06-aug          22,1        8,2    685,6
    03-aug          21,0        8,9    707,0               98,0
  Linderöd 17-aug          18,2        7,8    705,1               70,0
  Annefrid 18-aug          12,2        8,3    741,2             102,0
  Ringsjölund 20-aug          14,7        9,5    705,8             112,5
  Selarp 24-aug          17,6      10,4    686,8               84,0
  Lilla Långaröd 22-aug          21,4      10,9    653,0               70,0
Raps Harlösa 12-aug          14,2
    06-aug          13,9
  Löberöd 04-aug          24,0

Close

HEMLEVERANSER

EXTERN INFORMATION

Vi erbjuder from idag den 17 mars hemleverans av varor från vår innebutik.

Vad innebär detta? Jo tex djurfoder, hygienartiklar, toapapper, kakor, godis, pellets, färg, spik mm

Varje leverans är maximerad till 100 kg

Beställ före 12:00 så levererar vi före 15 dagen efter (OM varan finns på lager). Varan ställs då utanför er dörr med följesedel eller kvitto bifogad (vi ringer innan leverans – ansvaret för varan som ställs vid dörren är kundens).

Hur gör jag?

Ring 0415-17189 Välj butiken och beställ dina varor. 
Du får en kopia på order på din mail denna betalar du antingen via Swish i förskott eller bekräftar tillbaka på mail om du är fakturakund.

Avstånd <100kg <100kg

Inom 30 km 99 kr      (lastbil – ord prislista)

Vi erbjuder detta till alla kunder med hänsyn och respekt för allas bästa!

Våra Öppettider
Måndag tom fredag 7:00 - 18:00
Lördag och söndag 9:00 - 15:00